İLETİŞİM
SİTE SAHİBİ: NESRİN İKİZLER e.mail: perizadeyasar@hotmail.com
BİZİ TAKİP EDİN
02128561627
Kategoriler
Uyarı!
Sitemizde yer alan bilgiler paylaşım amaçlıdır. Lütfen uzmanlara sorularınızı kendilerine ait web sitelerinden sorunuz.
Yasal Uyarı!
Bu sitedeki bilgiler tavsiye niteliğinde olup tedavi amaçlı değildir. Uygulamaların sorumluluğu site sahibine ait değildir. Sağlık sorunlarınız için mutlaka bir hekime danışınız.Hekiminizin verdiği ilaçlar var ise mutlaka kullanınız.Hekime gitmeden ve teşhis koydurmadan şikayetiniz ne olursa olsun, buradaki bilgiler ile kendi kendinizi tedavi etmeye kalkışmayınız. Buradaki bilgilerin kesinlikle bir hastalığı teşhis amacı yoktur.
Legal Notice!
The information on this site is in the nature and treatment purposes is not recommended. It is the responsibility of the applications the site owner. A physician for medical problems always have danışınız.Your doctor's the drugs and diagnostics without necessarily going kullanınız.To doctor Whatever your complaint, you can put, with this information, do not attempt to treat your self. This information is not strictly a disease diagnostic purposes.

Posts Tagged ‘ERKEKTE KANAL TIKANIKLIĞI’

HASTALIK HAKKINDA BİLGİ:

Çiftlerin yaklaşık %15’inde görülen çocuk sahibi olabilme sorununda, sadece erkeğe bağlı faktörler %20 olup, ayrıca yaklaşık %40 vakada da erkekteki sorun, çiftin çocuğunun olmamasına katkıda bulunmaktadır.. Böylelikle, çocuk sahibi olmakta zorluk yaşayan çiftlerin % 50-60’ında, erkekteki bir sorunun kısmen de olsa sebepler arasında yer aldığı söylenebilir. Erkekte kısırlıkla ilgili sorunlar, çok büyük bir çoğunlukla yapılan sperm tahlilinden anlaşılabilirse de, bazı durumlarda özel tetkikler gerekebilir.

TEDAVİ ŞEKLİ:

Erkek Kısırlığının Nedenleri ve Çeşitleri
Erkek kısırlığı çok çeşitli nedenlerden ortaya çıkabilir:
Hormonal nedenler, genetik-ailevi nedenler,
Geçirilmiş iltihabi hastalıklar,
Geçirilmiş ameliyatlar,
Doğumsal anormallikler,
Çevresel, kimyasal etkenler vb.
En sık görülen ve mikrocerrahi ile olumlu sonuç alınabilen bir neden de yumurtalık damarlarında varisleşme-yani varikoseldir. Eroin, morfin gibi maddelerin kullanımı ve vücut geliştirme çalışan insanların doping için aldıkları maddeler, çocuk olmasını engelleyebilir ve zorlaştırıcı etkilerde bulunabilir. Bu tip ilaçlar kasları kuvvetlendirmek adına vücudun normal hormonal düzenini bozar, dışarıdan bol miktarda vücuda alınması sonucu bunların vücutta üreten hücreler ve sistemler zayıflayarak devre dışı kalabilir.
Aşırı sıcak ortamda olanlar ve petro-kimya türü kimyasalların dumanı ile iç içe olanlar kısırlık tehlikesi ile karşı karşıya kalırlar. Çeşitli boya ve kimyasalların kanserojen etki gösterdiği de bilimsel açıdan kanıtlanmış bir gerçektir.

Erkeklerde Kısırlık Nedenlerinden Biri Olan Kanal Tıkanıklığı Nasıl Oluşur?
Tüplerde tıkanıklık 4 farklı sebebe bağlıdır.
1-Zaman içerisinde gelişen kistlere bağlı olarak tıkanıklık ortaya çıkabilir.
2- Doktor eliyle yani vazektomi denilen bir doğum kontrol yöntemi sonucu tüplerin bağlanmasıyla gelişebilir.
3- Doğumsal olabilir. Genetik nedenlerle nakil yolları olan tüplerin kısmen veya tamamen gelişmemesi sonucu ortaya çıkar.
4- Cinsel yolla bulaşan bazı hastalıklar sonucu da bu kanallarda tıkanmalar oluşabilir. Gonore (bel soğukluğu) gibi kadınlardan cinsel ilişki ile kapılan hastalıkların tedavi edilmemesi sonucu kısırlık ortaya çıkabilir.
Tıkanıklık nedeni olan kısırlıkları artık özel mikrocerrahi ve endoskopik yöntemler ile çoğu vakada başarı ile giderip normal yolla hamile kalınması sağlanabilmektedir.

Belirtileri:
Bu hastalıklar her zaman olmasa da çoğu kez belirti verir; mesela idrar yaparken yanma, tıpkı nezledeki gibi idrar yolundan akıntı olması gibi. Bu hastalıkların ilerlemesine yetersiz tedavi de sebep olmaktadır. Eczaneden veya kulaktan dolma tavsiye ile bilinçsizce alınan ilaçlar hastalığı tam olarak tedavi etmeyebileceğinden hastalık idrar yolundan prostat ve testislere ilerleyerek kısırlığa yol açabilmektedir. Tüberküloz yani verem hastalığı da kısırlık yapabilir.

14 Ağustos Salı, Saat: 20:14; Kütahya’dan arayan Doktor Murat Bey, bir yakını için sperm seti aldığını ve kullandıktan sonra çok olumlu gelişmeler olduğunu söyledi. Sperm sayısı 3 milyon iken, bitkileri kullandıktan sonra 48 milyona çıktığını, yani 16 kat arttığını ifade etti. Elbette bu bizim gördüğümüz şifalı bitkilerin fayda ettiği yüzlerce örnekten sadece biri. Merak ettiğim nokta devlet tüp bebek tedavisine ödeme yapmaya başladıktan sonra 2 milyon kadın sıraya geçmiş, peki bunların ne kadarında başarı olacak? Bu çiftlerde tüp bebek girişimi başarısız olursa, yapılan maddi manevi fedakarlıklar ne olacak? Zavallı kadınlara yüklenen hormon ilaçları, harcanacak trilyonlarca lira boşa gidecek. Hem devlet zarar edecek, hem çocuk isteyen çiftler bedel ödeyecek. Peki önerimiz nedir? Doğal destek tedavisi hem erkek için, hem kadın için mutlaka uygulanmalı. Tüp bebek denemesi illa ki gerekiyorsa natural siklus denenmeli. Olmadı yumurta hücresi dışarı alınarak hormonlarla olgunlaştırılmalı. Böylece çok az harcamayla sonuca ulaşılabilir. Buna karşı çıkacak olan ilaç firmaları elbette rantının peşinde koşacaktır. Bu işten nemalanan sağlık çalışanları da (özellikle doktorlar) bu çarkın mevcut şekliyle dönmesi için direnç koyacaklardır.

ENGLİSH

infertility problems in men

DISEASE INFORMATION ABOUT:

Approximately 15% of couples have children can be seen in the problem, only 20% of men related factors and also the problem about 40% of cases in men, the couple’s child is not contributing .. Thus, the couple have a child having difficulty 50-60% of men, albeit in part of the question, where it can be said among the reasons. Men with infertility problems, a very large majority agreed on the semen analysis is possible in some cases, special tests may be required.

TREATMENT METHOD:

Causes and Types of Male Infertility
Male infertility may arise from many different reasons:
Hormonal causes, genetic-familial causes,
Geçirilmiþ inflammatory diseases,
This revised operations,
Congenital abnormalities,
Environmental, chemical agents, etc..
The most common reason that can be taken and the positive results with microsurgery in the ovarian vein varices varicocele-ie. Heroin, the use of substances such as morphine and body development of the people who work for their doping substances, which may prevent children being affected and can be found in making difficult. These types of drugs on behalf of strengthening the muscles of the body disrupts normal hormonal scheme, taken from outside the body as a result of plenty of them in the body-producing cells and systems can be disabled by weakening.
Extremely hot environment of those chemicals and petro-chemical species nested with the smoke of those faced with infertility dangers remain. Paints and chemicals showed carcinogenic effects of various scientific terms is a fact proven.

Cause of Infertility in men as one of the Channel Congestion Occurs How?
Tube is connected to the congestion of 4 different reasons.

1-time within the developing cyst may occur depending on congestion.
2 – The doctor hands a birth control method that is called vasectomy as a result of the connecting tubes may develop.
3 – may be congenital. The tubes because of genetic transmission paths partially or fully developed as a result does not occur.
4 – Sexually transmitted diseases as a result of some of the blockages in these channels may occur. Gonorrhea (gonorrhea), such as sexual intercourse than women with untreated kapılan disease as a result of infertility may occur.
Congestion which is caused by infertility with no special microsurgical and endoscopic techniques, and in most cases resolve with success the traditional way of getting pregnant can be achieved.

Symptoms:
These diseases are often but not always gives signs: for instance, burning urination, discharge from the urinary tract as being just like the common cold. Inadequate treatment of this disease also causes progress. With advice from the pharmacy or unconsciously hearsay fully taken drugs to treat diseases of the urinary tract disease may not progress to the prostate and testicles may cause infertility. Tuberculosis disease or tuberculosis that can infertility.

August 14 Tuesday, Time: 20:14; Kütahya caller from Doctor Murat Bey, get set, and that sperm to a close after a very positive developments, he said. Sperm number 3 million, while the plants to 48 million people coming out after use, said that increased 16 times. Of course, these benefits of herbs that we have seen just one of hundreds of examples. I was wondering vitro fertilization treatment point to the state after you start making payments as 2 million women in the past, so much success in what they will? In this double-tube baby attempts fail, the material and moral sacrifices what? Poor women loaded hormone drugs, spending will be wasted trillion lira. Both states will be hurt, and couples who want children will pay the price. So what’s our recommendation? Native support for the treatment of both men, and women must be implemented. Test tube baby that you need to necessarily be called natural cycle. Was not taken out the egg cells mature in hormone. Thus, results can be achieved with very little expenditure. The pharmaceutical companies oppose this, of course, will seek to rant. The health workers from this job nema da (especially physicians) to return the wheel with the current form of resistance are put.

Şeyda Coşkun
Ahmet Maranki
Şifalı Yemekler

İbrahim Saraçoğlu
Canan Karatay
Prof Dr O. Müftüoğlu
Suna Dumankaya
Taylan Kümeli
Dr. Feridun Kunak
Haluk Saçaklı
Erkan Topuz
Mehmet Öz
Ebru Şallı
Dr Gürkan Kubilay
Suat Arusan
Ender Saraç
Ömer Coşkun
KAN GRUBUNA GÖRE BESLENME
Güzellik & Bakım
Diyet
Şifalı Bitkiler
Gün Gün Hamilelik
Ameliyat Görüntüleri
3000 TIP DOKTORU
Yeni SGK Yasası
Alışveriş & İndirim
Fıkralar
İstanbul Rehberi
Tatil Seçenekleri
Şarkı Sözleri