İLETİŞİM
SİTE SAHİBİ: NESRİN İKİZLER e.mail: perizadeyasar@hotmail.com
BİZİ TAKİP EDİN
02128561627
Kategoriler
Uyarı!
Sitemizde yer alan bilgiler paylaşım amaçlıdır. Lütfen uzmanlara sorularınızı kendilerine ait web sitelerinden sorunuz.
Yasal Uyarı!
Bu sitedeki bilgiler tavsiye niteliğinde olup tedavi amaçlı değildir. Uygulamaların sorumluluğu site sahibine ait değildir. Sağlık sorunlarınız için mutlaka bir hekime danışınız.Hekiminizin verdiği ilaçlar var ise mutlaka kullanınız.Hekime gitmeden ve teşhis koydurmadan şikayetiniz ne olursa olsun, buradaki bilgiler ile kendi kendinizi tedavi etmeye kalkışmayınız. Buradaki bilgilerin kesinlikle bir hastalığı teşhis amacı yoktur.
Legal Notice!
The information on this site is in the nature and treatment purposes is not recommended. It is the responsibility of the applications the site owner. A physician for medical problems always have danışınız.Your doctor's the drugs and diagnostics without necessarily going kullanınız.To doctor Whatever your complaint, you can put, with this information, do not attempt to treat your self. This information is not strictly a disease diagnostic purposes.

HASTALIK HAKKINDA BİLGİ:

Saç dökülmesi sıkça karşılaşılan bir sağlık sorunudur. Yaşamın herhangi bir döneminde ortaya çıkabilen bu durum, önemli kozmetik problemlerden biri olarak kabul edilmektedir. Günde ortalama 100 kadar saç telinin dökülmesi normal denilse de ben bunun fazla olduğunu düşünüyorum. Bunun üzerindeki saç kayıpları ve saçlarda gözle görülür belirgin seyrelme durumunda saç dökülmesinden bahsedilir. Saç dökülmesi saçlı derinin tümünde ya da birkaç alana lokalize olabildiği gibi kalıcı tahribat veya geçici, dönemsel dökülmeler şeklinde de gelişebilir.

Yaygın saç dökülmesinin pek çok sebebi olabilir. Bunlar özetle aşağıda sıralanmıştır:
Stres

Geçirilmiş ateşli hastalıklar, şiddetli enfeksiyonlar; büyük cerrahi girişim ve kazalar
Kanser gibi bazı sistemik ya da karaciğer hastalıkları gibi kronik hastalıklar
Gebelik ve doğum gibi bazı hormonal değişiklikler, tiroid hormon eksiklikleri, östrojen hormonu içeren ilaçların kullanımının kesilmesi
Beslenme bozuklukları, düzensiz diyetler, düşük protein alımı, demir eksikliği
Selenyum, magnezyum, talyum gibi bazı ağır metaller
Bazı ilaçlar (beta blokerler, antikoagülanlar, retinoidler, propylthiouracil, karbamazepin, bazı aşılar…)
Baş saçlı deride görülen allerjik temas ekzeması…

Sebep ne olursa olsun, bizim mucize saç setimizi uyguladığınızda 3 günde dökülmenin durduğunu, 10 günde sarı küçük tüyler belirdiğini ve bunların giderek kalınlaşarak 6 ayda saçınızın mükemmel hale geldiğini göreceksiniz. Altı aylık toplam tedavi maliyeti sadece 150 YTL’dir. Bir aylık olarak aldığınızda 30 YTL ödemeniz yeterlidir. Memnun kalmadığınız takdirde paranız iade edilir. Sipariş verin hemen ödemeli kargoyla gönderelim.

TEDAVİ ŞEKLİ:

Tedavilerimiz ve Sonuçlar
32 yaşındayım, 11 yıldır Behçet hastalığını çekiyorum. İstanbul Tıp Fakültesindeki tedavinin yanı sıra 1 yıldır şifalı bitkilerden destek almaktayım. 1 yıldır Allah’a hamdolsun atak geçirmedim. Zannediyorum Adana’dan getirttiğim zencefilli macun ve çayların bu işte büyük rolü var, devam edeceğim teşekkürler. Şenol Y. Fatih-İstanbul
Sedef Hastalığı ve diğer cilt hastalıklarından doğal yöntemlerle kurtulmaya ne dersiniz?
Fitoterapi (doğal tedavi yöntemi) ile birçok rahatsızlık tedavi edilebilir. En önemli avantajı doğal ve zararsız olması, istatistiklerimize göre %80 hastada netice vermesidir. Hastalık geçtikten sonra tekrarlama olasılığı son derece düşüktür.
Halen tıpta tedavisi mümkün olmayan, sadece semptomların biraz azaltıldığı cilt hastalıklarında bitkisel tedaviye güvenin. Çünkü bitkiler tamamen doğal (ekolojik), herhangi bir zararlı madde içermeyen mükemmel maddelerdir. Setimizdeki bitkiler tamamen S.S. Bakanlığı’nın İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 1 Ekim 1985 tarihli ve 5777 sayılı izni ile bitki ve bitki özlerinden oluşmuştur.
Setimiz kan temizleyici, hormon düzenleyici, stres azaltıcı, karaciğeri rahatlatıcı ve ciltteki kabuklanma ve kaşıntıları yok etmektedir. İnsan vücudundaki hücrelerin yaklaşık altı ayda bir yenilenmeleri (sinir hücresi gibi sabit hücreler hariç) göz önüne alındığında en az altı set kullanmanız gerekmektedir. Bazı kan hücreleri 10 günde yenilenir, bazıları 120 günde, o yüzden sete başlar başlamaz mucize etki görülmez. Ancak sabırla ve düzenli kullanıldığında %80 etki gösterdiği yaptığımız çalışmalarda gözlenmiştir.
Lütfen sedef, hepatit B-C, siroz, karaciğer yağlanması, kalp damar hastalıkları, sinirsel rahatsızlıklar, basur-hemoroid, ülser-gastrit, prostat büyümesi-iltihabı, kolesterol yüksekliği, hipertansiyon, felç, kanser vs. rahatsızlıklarınız varsa veya önleyici tedbirler almak istiyorsanız bize danışmadan sağlığınıza yön vermeyin.
Önemli not: Her türlü tıbbi hastalıkta Danışmanımız Uzman Doktor Ömer Coşkun’dan fikir alıyoruz, gerekiyorsa ücretsiz muayene, usg, ekg yapılıyor. Diğer doktorların verdiği tedavileri kullanıp kullanmamak sizin sorumluluğunuzdadır. Bizim verdiğimiz doğal bitki özleri besin değerinde naturel maddelerdir. İlaç değildirler.

ENGLİSH

baldness
DISEASE INFORMATION ABOUT:

Hair loss is a common health problem encountered. That may occur at any time of life, this condition is considered to be one of the major cosmetic problem. Loss of hair per day, up to 100 of its more than normal, I also think it is also referred. This loss of hair and hair on the visibly evident in the case of thin hair is about spillage. Scalp hair loss of all or several areas can be localized to the destruction of permanent or temporary, such as, in the form of periodic poured also may develop.

Common cause of hair loss can be many. These outlines are listed below:
Stress

Geçirilmiþ febrile illness, severe infections, major surgery and accidents
Some systemic diseases such as cancer or chronic liver diseases
Pregnancy and childbirth, such as hormonal changes, thyroid hormone deficiencies, the use of drugs containing the hormone estrogen discontinuation
Nutritional disorders, irregular diet, low protein intake, iron deficiency
Selenium, magnesium, heavy metals such as thallium
Some drugs (beta blockers, anticoagulants, retinoids, propylthiouracil, carbamazepine, certain vaccines …)
Per common allergic skin contact ekzema hair …

Regardless of what reason, we set our hair when you apply the 3 day miracle pour standing, small feathers appear yellow in 10 days, and they gradually thickens your hair every 6 months you will see perfect has become. Six months of total treatment cost is only 150 YTL. When you receive a monthly basis is sufficient to pay 30 YTL. If you have not satisfied your money will be refunded. Let us send your order immediately pay shipping.

TREATMENT METHOD:

Our Treatment and Results
32 years old, 11 years, I’m having Behcet’s disease. Istanbul Medical Faculty, as well as the treatment is 1 year I have been receiving support from herbs. Praise be to Allah, I did not attack is 1 year. Suppose brought from Adana paste and ginger tea has a big role in this business, will continue thanks. Senol Y. Fatih-Istanbul
Psoriasis and other skin diseases Disease What about natural ways to get rid of?
Phytotherapy (natural treatment method) and many diseases can be treated. The most important advantage is natural and harmless, according to our statistics 80% of the patients is the result of giving. After the possibility of disease recurrence is extremely low.
Non-medical treatment is still possible, only slightly reduced symptoms of skin diseases rely on herbal remedies. Because the plants completely natural (ecological), does not contain any harmful substances are excellent materials. Set our plants are fully S.S. General Directorate of the Ministry of Medicine and Pharmacy No. 5777, dated October 1, 1985 with the permission of plants and plant extracts has been formed.
Our suite of blood cleanser, hormone regulator, reducing stress, relaxing the liver and skin, and itching of the crust is destroyed. Of cells in the human body approximately six months of renovation (such as nerve cells, fixed cells are excluded) taken into consideration when you must use at least six sets. Some blood cells are renewed in 10 days, some 120 days, so soon as it starts to set on miracles is not affected. However, when used regularly, patiently and showed 80% effect was observed in our study.
Please psoriasis, hepatitis BC, cirrhosis, fatty liver, cardiovascular diseases, nervous diseases, piles-hemorrhoids, ulcer-gastritis, inflammation of the prostate-growth, high cholesterol, hypertension, stroke, cancer, etc.. If you have any discomfort or if you want to take preventive measures without consulting us do not give direction to your health.
Important note: All kinds of medical diseases, our Specialist Adviser Ömer Coşkun take ideas from, if you need free examination, usg, ekg is made. Other doctors are using treatments that do not give your responsibility. Nutritional value of natural plant extracts that we have are the natural substances. They are not medicines.

Bir Yanıt to “SAÇ DÖKÜLMESİ-DOÇ.DR.ÖMER COŞKUN’DAN BİTKİSEL ÖNERİLER”

  • vüsala diyor ki:

    İyi günler ben vüsale 24 yaşım var ayak damarlarım cıkıyor ve ayaklarımın altı cok agrıyor.

Leave a Reply

Şeyda Coşkun
Ahmet Maranki
Şifalı Yemekler

İbrahim Saraçoğlu
Canan Karatay
Prof Dr O. Müftüoğlu
Suna Dumankaya
Taylan Kümeli
Dr. Feridun Kunak
Haluk Saçaklı
Erkan Topuz
Mehmet Öz
Ebru Şallı
Dr Gürkan Kubilay
Suat Arusan
Ender Saraç
Ömer Coşkun
KAN GRUBUNA GÖRE BESLENME
Güzellik & Bakım
Diyet
Şifalı Bitkiler
Gün Gün Hamilelik
Ameliyat Görüntüleri
3000 TIP DOKTORU
Yeni SGK Yasası
Alışveriş & İndirim
Fıkralar
İstanbul Rehberi
Tatil Seçenekleri
Şarkı Sözleri