İLETİŞİM
SİTE SAHİBİ: NESRİN İKİZLER e.mail: perizadeyasar@hotmail.com
BİZİ TAKİP EDİN
02128561627
Kategoriler
Uyarı!
Sitemizde yer alan bilgiler paylaşım amaçlıdır. Lütfen uzmanlara sorularınızı kendilerine ait web sitelerinden sorunuz.
Yasal Uyarı!
Bu sitedeki bilgiler tavsiye niteliğinde olup tedavi amaçlı değildir. Uygulamaların sorumluluğu site sahibine ait değildir. Sağlık sorunlarınız için mutlaka bir hekime danışınız.Hekiminizin verdiği ilaçlar var ise mutlaka kullanınız.Hekime gitmeden ve teşhis koydurmadan şikayetiniz ne olursa olsun, buradaki bilgiler ile kendi kendinizi tedavi etmeye kalkışmayınız. Buradaki bilgilerin kesinlikle bir hastalığı teşhis amacı yoktur.
Legal Notice!
The information on this site is in the nature and treatment purposes is not recommended. It is the responsibility of the applications the site owner. A physician for medical problems always have danışınız.Your doctor's the drugs and diagnostics without necessarily going kullanınız.To doctor Whatever your complaint, you can put, with this information, do not attempt to treat your self. This information is not strictly a disease diagnostic purposes.

Sülük tedavisi atardamar ve toplardamar tıkanıklıkları başta olmak üzere birçok dolaşım sistemi hastalığında, varis, iltihaplı ve iltihapsız romatizmalar, iktidarsızlık, cinsel güç artırıcı etki (afyodizyak), üreme organı rahatsızlıkları ve kısırlık, epilepsi çeşitlerinde, yumuşak doku romatizmalarında, felç, kısmi felç, sedef, egzama gibi cilt hastalıklarında hemoroid’de, göz tansiyonu (glokom) ve buna bağlı görme kayıplarında, migrende ve her türlü baş ağrısı, yüksek tansiyon, troid’e bağlı şişmanlık hormonal bozukluklar ve buna bağlı şişmanlık, sivilce, irin, astım ve bronşial hastalıklar, yanık vakaları, iyileşmeyen yaralar ve ameliyat izleri kangren, Meniere Hastalığında ve bazı işitme kayıplarında başarıyla kullanılmaktadır. Ayrıca Ortopedi ve Rekonstrüktif Cerrahi kapsamında, kangren gelişmekte olan kopuk organ tamirlerinde de tüm dünyada yaygın biçimde kullanılmaktadır. Son olarak sülüğün güçlü antioksidan etkisi nedeniyle Koruyucu(Preventif) Tıpta da kullanımından bahsetmek gerekir ki; yılda bir defa yapılan Sülük Tedavisi, o yıl içinde enfeksiyonlar başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruyucu etki göstermektedir.

Sterile edilmemiş sülük kullanırsam ne olur ?

Sterilize edilmeden, kişilerin bu sülükleri dikkatsizce kullanmaları bilinen ve bilinmeyen enfeksiyonlar kapma ihtimali açısından büyük risk taşımaktadır.

Bir hastada kullanılan sülükler, başka bir hastada da kullanılabilir mi?

Bir hastada kullanılan sülükler kesinlikle başka bir hastada kullanılmadan imha edilmelidir. Böylece kan yoluyla bulaşan hastalıkların geçişi engellenerek güvenli bir tedavi sağlanmaktadır. Sülükler ilk kullanımda ürettikleri salgıyı boşalttıklarından ikinci uygulamada aynı etkiyi gösteremezler.
Sülüklerin medikal alandaki ilk kliniği yaklaşık 2500 yıl önce kurulmuştur… Mikro cerrahide ve plastik cerrahide Tedavi edilecek bölgede küçük bir ısırıkla işe koyulan bu küçük omurgasız hayvan kirli kanı emerek vücudun kan dolaşımını sağlar. Mikro cerrahide ve plastik cerrahide kullanımı yaygınlaşan bu hayvanlar özellikle mikro cerrahi uzmanlarınca “ MADEN “ olarak tasvir edilirler.
İngilizler Sülüğe: CANLI ECZANE adini takmışlardır…

MODERN TIPTA KULLANIMI:

Cerrahide kullanım: Modern tıpta postoperatif olarak Hirudo medicinalis uygulanmaktadır.
Hirudo medicinalis venöz konjesyon için standart tedavi olarak kullanılmaktadır. Venöz konjesyon nedeni cerrahi olarak düzeltilemiyorsa Hirudo medicinalis geçici olarak perfüzyon seviyesini artırmak ve kanlı doku içinde fizyolojik gereklilik sağlamak için kullanılır.
Oral ve maksillofasiyal cerrahların sülük kullanımı konusunda bilgili olmaları gereklidir. Çünkü bunların hem travmatik hem de yeniden yapılan kitlelerin tedavisinde küçük ama çok önemli rolü vardır.Sülükler özellikle plastik cerrahiden sonra mikrosirkülasyonu düzelttiğinden yararlı etkileri vardır.(Hirudin ve Faktör Xa inh. İle).
Transluminal anjioplastiden (TA) sonra restenozu önleyecek yöntemler bulmak için yapılan deneyde, Hirudo medicinalis’ in sadece normal faraj uygulamaya göre restenozu oldukça azalttığı gözlenmiştir. TA den sonra intimada düz kas hücre hiperplazisini etkili bir şekilde engelleyerek etki gösterir.

Tedavi öncesi antibiyotik profilaksisi:
Antibiyotik profilaksisi uygulanmadığı sürece sülüklerin kullanıldığı hastaların % 20’ sinde Aeromonas’ tan (Aeromonas veronii biovar sobria) kaynaklanan enfeksiyonlar görülebilir. Sülüklerin endosimbiyotik bakterileri; Aeromonas hydrophila, Ochnobacter anthropi, mayalanmayan gram (-) oluşumlar, Acinetobacter lwotti ve Aeromonas sobria’ dır.
İzole edilmiş tüm bakterilere standart bir disk diffüzyon testi uygulanmış ve izolatların; siprofloksasin, sefotaksim, seftazidim, gentamisin ve TMP-SMX’ e hassas olduğu bulunmuştur. Sülükler Aeromonas ve diğer bakteri türlerinin taşıyıcıları olduğu için uygun antibiyotik profilaksisi sülük tedavisine ihtiyaç duyan hastalara uygulanmaktadır.
Halk arasında hipertansiyon, hematom, baş ağrısı gibi nedenlerle kullanılan Hirudo medicinalis’ in Plasmodium berghei’ yi bulaştırabildiği ve buradan hareketle de özellikle sıtmanın endemik ve epidemik olarak bulunduğu bölgelerde kullanılmasının enfeksiyonun yayılması açısından tehlikeli olabileceği saptanmıştır.

Etki mekanizmaları:
Hirudin, Hirudo medicinalis’ ten elde edilen kuvvetli bir trombin inhibitörüdür. Hirudin ve bazı hirudin benzerlerinin, tıpta sıkça kullanılan heparine oranla oldukça kuvvetli antikoagülan olarak belirli avantajlarının olduğu gösterilmiştir.
Fizikokimyasal ve klinik çalışmalarda hirudine olan yoğun talep nedeniyle çeşitli rekombinant sistemler, önemli miktarlarda biyolojik olarak aktif hirudin elde etmek için bakteri, mantar ve daha yüksek ökaryotlar kullanarak geliştirilmiştir. Hirudin trombin ile özel olarak etkileşimde bulunarak trombüs olşumunu engeller. Diagnostik amaçlar için, hirudin diğer antikoagülanlardan daha üstündür. Çünkü mineral, protein ve hücresel kan bileşenlerini minimal oranda değiştirir. Bu yüzden rekombine hirudin içeren kan örneği tüpü (UBT) geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Hirudo medicinalis tükrüğünden izole saratinin ,Von Willebrand Faktörü’ nün kollajene bağlanmasını önler. Antitrombotik terapötik potansiyeli olabilir.
Hirudo medicinalis tükrük salgısı kallikrein inhibitörü de içerir.
Bir Hirudo medicinalis’ in emdiği ortalama kan hacmi 2.45 ml dir. Sülüğün ayrılmasından sonra ilk 2 saatte 2.21 ve ilk 4 saatte 2.50 ml pasif kanama olur Sülük ısırığının 1.6 cm çaplı dairesel çevresinde yüzey perfüzyon artışı olur ve aynı alan bir süre sonra normal cilt rengine döner.

İLETİŞİM:

Yeni Mah. Mimar Sinan Blv. No.48/A Manisa

Tel: (0.236) 231 30 90     Faks: (0.236) 211 60 55

DR. SUAT ARUSAN KİMDİR? TIKLAYIN

SÜLÜK TEDAVİSİ HAKKINDA TIKLAYIN

SÜLÜK TEDAVİSİNİN KULLANIM ALANLARI İÇİN TIKLAYIN

ENGLİSH

leech therapy
Leech therapy artery and vein occlusion mainly a lot of the circulatory system disease, varicosity, and inflamed the iltihapsız rheumatism, impotence, aphrodisiac effects (afyodizyak), reproductive organ disorders and infertility, epilepsy types, the soft tissue in rheumatism, paralysis, partial paralysis, psoriasis , hemoroid’de in skin diseases like eczema, eyes of blood pressure (glaucoma) and in related visual loss, and all kinds of migraine headaches, high blood pressure, obesity linked troid’e hormonal disorders and related obesity, acne, pus, asthma and Bronchial Diseases , burn cases, good wounds and surgery scars gangrene, Meniere Disease, and is used successfully in some hearing loss. Also within the scope of Orthopedics and Reconstructive Surgery, gangrene developed in all the world to repair the broken bodies are widely used. Finally cirrus because of the strong protective effect of antioxidants (Preventif) use in medicine, you need to know about that one time in the leech treatment, the infection that year, especially against the many diseases show protective effects.

What happens if I use non-sterile leech?
Being sterilized, the person recklessly use of this leech is known and unknown risk is great in terms of probability catching infections.

Leech used in a patient, another patient can also be used in?

Used in a patient in a patient without using other sülükler absolutely must be destroyed. Thus, the disease spread by blood and prevent the transition is provided by a treatment. Secretion produced in the first empty Sülükler have the same effect as they may not display in the second application.

The first clinic of the medical field Sülükler approximately 2500 years ago, Micro-surgery and plastic surgery has been established … to be treated in a small bite in the region started with this small invertebrate animals of the body, blood circulation makes em dirty blood. Micro-surgery and plastic surgery, especially in the use of micro-surgery, this animal experts yaygınlaşan “Mine” are depicted as.
British Sulun to: LIVE PHARMACY name was tak …

MODERN MEDICINE USE in:

Use in surgery:

Modern medicine is applied in the postoperative as Hirudo medicinalis.
Standard treatment for venous konjesyon as Hirudo medicinalis are in use. Venous surgery as corrected konjesyon cause perfusion levels increase temporarily Hirudo medicinalis and bloody tissues used to provide the physiological requirements.
Oral and be knowledgeable about the use of leech maksillofasiyal of the surgeon are required. Because of this mass reconstruction in the treatment of both traumatic and a small but important role of plastic surgery, especially after vardır.Sülükler has beneficial effects has already corrected mikrosirkülasyonu. (Hirudin and Factor Xa Inh. İle).
Transluminal anjioplastiden (TA) after the experiments to find ways to prevent restenozu in Hirudo medicinalis in only a very low normal faraj application has been observed by restenozu. After the TA effectively intimada smooth muscle cells by blocking effects hiperplazisini shows.

Treatment with antibiotics before profilaksisi:
Profilaksisi used antibiotics has not been applied sülükler long as 20% of the patients’ sinde Aeromonas’ tan (Aeromonas veronii biovar sobria) from infection may be present. Endosimbiyotik of Sülükler of bacteria, Aeromonas hydrophila, Ochnobacter anthropi, yeast is not gram (-) formations, and Acinetobacter lwotti Aeromonas sobria capability.
All bacteria isolated in a standard disk diffusion test and izolatların; ciprofloxacin, sefotaksim, seftazidim, gentamisin and TMP-SMX ‘e was found to be sensitive. Aeromonas and other bacteria as carriers of Sülükler type suitable for the patients who need treatment with antibiotics profilaksisi apply a leech.
People between hypertension, Hematoma, headache such as Hirudo medicinalis is used in plasmodium berghei URL and here infected with malaria, especially in the endemic and Epidemik use in regions where the spread of infection can be dangerous in terms of saptanmıştır.

Mechanisms of action:
Hirudin, Hirudo medicinalis’ skin is obtained a strong thrombin inhibitor. Hirudin and hirudin like some of the frequently used in medicine heparine certain advantages as compared to be very strong antikoagülan shows.
The high demand for clinical studies and Fizikokimyasal due hirudine various recombinant systems, significant amounts to obtain biologically active hirudin bacteria, fungi and higher have been developed using ökaryotlar. Specifically interact with thrombin by Hirudin in trombüs olşumunu obstacles. For diagnostic purposes, hirudin is superior to other antikoagülanlardan. Because mineral, protein and cellular blood components is minimal change in rates. Therefore, the blood sample tube containing rekombine hirudin (UBT) is trying to develop.
Hirudo medicinalis tükrüğünden isolated saratinin, Von Willebrand Factor ‘nude in front of kollajene to connect. Antithrombotic may have therapeutic potential.
Including secretion of kallikrein inhibitor Hirudo medicinalis is tükrük.
A Hirudo medicinalis’ em the average blood volume in ml is 2:45. In the first 2 hours after the leech of 4 hours in the first 2:21 and 2:50 ml passive bleeding is 1.6 cm diameter circular leech bite in the vicinity of the surface will increase perfusion and skin color returns to normal after a while the same area.

123 Yanıt to “PROF.DR. SUAT ARUSAN VE SÜLÜK TEDAVİSİ”

 • adsız diyor ki:

  selam hocam akneleri sülükle tedavi etmek mümkünmü

 • birol diyor ki:

  selamlar hocam ben ms hastasıyım gözlerimle,reflekslerime etki ediyor.sülük tedavisi nasıl yapılır,benim konumumda hastaya uygulanır mı?(ayakta yürüye biliyorum)

 • Nurhan diyor ki:

  Mrb Suat hocam,
  Sülük tedavisi ile obsesif kompulsif bozukluk tedavi edilebilir mi? Ya da hic degilse beynin on kismindaki kan dolasimi arttirilabilir mi? Sac dokulmesini de (eger autoimmun sistem hastaligi ise) onler mi?

 • ömer diyor ki:

  merhana hocam.Babamda gut hastalığı var.Acaba sülük tedavisinin babama faydası olur mu? ya da önerebileceğiniz başka bir tedavi yolu var mı?
  Teşekkürler

 • pınar diyor ki:

  hocam size nasıl ulaşa bilirim

 • ALİ ÇEVİK diyor ki:

  SAYIN HOCAM ,çocuğumun doğumda oksijensiz kaldı bu yüzden öğrenme zorluluğu çekmekte sülük tedavisi veyahutta bildiğiniz bir tedavi şekliniz varmı? yardımcı olursanız sevinirim saygılarımla telefon numaram 05386601925 Aydıncık/YOZGAT .

 • raziye diyor ki:

  Ben Belcikada yasiyorum.3 senedir turkcesi ASIL TENDONU olan saglik problemim var.sag ayagimdan ameliyat oldum.sol tarafimda da ayni problem basladi tekrar ameliyat olmak istemiyorum.suluk tedavisinin faydasi olur mu?lutfen acil cevap bekliyorum.Simdiden tesekkur ederim.

 • Büşra diyor ki:

  İyi günler. ben ms hastasıyım 9 yıldır tedavi görüyorum. prof.dr.Suat Arusan ın tedavi ettiği ve iyileşen ms hastalarının yorumlarına sitenizde yer verirseniz çok sevinirim.

 • Tursel diyor ki:

  Sayin hocam,
  anneannemin sag goz pinarciginda fasulye buyuklugunde kirmizi iltihapli bir $i$lik olu$tu. Buna suluk tedavisi uygulana bilir mi? Olursa nasil bir yol izlememiz gerekiyor?
  Te$ekkurler

 • ümmü diyor ki:

  Hocam benim eşimde çocukluk yıllarından beri sağ ve sol kulağında yüzde 47 işitme kaybı var, sülük tedavisi ile iyileşme şansı var mı?

 • eyup polat diyor ki:

  selamlar sayın hocam benım yenı bır bebeğim oldu sureklı gaz problemı yasıyoruz bızlere önerebıleceğiniz bır ılac veya bıtkı karısımı varmı yardımlarınız icin şimdiden teşekkurler

 • ömer çubukçu diyor ki:

  Mrb babamım göz sinirlerinde görme kaybı kuruma var istanbula hiç gelmiyormusunuz size sadece manisadan mı ulaşabiliriz ve bu durumun tedavisi var mı?

 • mesut geyik diyor ki:

  slm hocam benim annem gözlerini 14 sene önce tamamen kabetti 14 senedir gezmediğimiz şehir gitmediğimiz doktor kalmadi tam umudumuzu yitirmişken sizi bize tavsiye ettiler (annemin hastalığı behçet) size nasıl ulaşa biliriz bize bir yol gösterin hocam telefon numaram 05387338257

 • beyza bulunmaz diyor ki:

  sayın dr.SUAT ARUSAN ben 47 yaşında diyaliz hastasıyım haftada 3 gün diyalize giriyorum ayaklarımda yanma ve kaşıntı oluyor sülük vursak sakıncası varmı saygılarımla GAZİANTEPDEN sevgiler beyza bulunmaz NOT:acele cevav!

 • çiğdem diyor ki:

  arkadaşlar bu fibromiyalji öldürmüyor süründürüyor…organik gıda takviyeleri ile ben çok çok iyiyim üstelik artık kimyasal ilaçlarımı bile kullanmıyorum…ben mucizeyle karşılaştım…burada uzun uzun yazamam… yardım isteyen
  tel o 505 251 01 33

  bi deneyin lütfen acı cekmeyin ben şimdi diyorumki o kadar ağrı ile nasıl duruyormuşum

 • hüseyin açıkalın diyor ki:

  sayın hocam kardeşim 42 yaşiında parkinso hastalığı teşhisi kondu ve 2.5 yılıdır ilaç kulanıyor ve günde 15 e yakın ilaç alıyor bunun sülükle tedavisi mümkünmü çünkü biliyorsunuzdur bu ilaçlar tedavi etmiyor hastalıgı aynı seviyede tutmaya çalışıyor ha birde vücudun diğer organlarına verdiği zararları saymasak teş.ederim bilgi verirseniz ank gelmek istiyorum selamlat.

 • HAYRETTİN diyor ki:

  merhabalar oğlum daha 2 aylıkken doktorlar tarafından göz kanalları tıkanıklığı rahatsızlığı olduğu söylendi gitmediğim hastane kalmadı ameliyat da çare olmuyormuş şimdi 5 yaşında acaba sülük tedavisi işe yarar mı

 • ENGİN diyor ki:

  Merhabalar.Ben istanbuldan yazıyorum benim yaklaşık üç yıldır boyun fıtığı rahatsızlığım var sağ kolumda ufakta olsa güç kaybı var.Sizden öğrenmek istediğim sülük tedavisi kullanırsam rahatsızlığıma herhangi bir faydası olurmu C2-C4 olarak tanımlanıyor.Saygılarımla.

 • songül diyor ki:

  hocam merhabalar bende sağ lobda 33ml. troid nodülü var acaba sülük tedavisi yapılabilirmi. doktor amaliyat diyor ama ben ameliyat olmadım. cevap yazarsanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler

 • Nesibe diyor ki:

  slm hocam benim sağ gözümde hemanjyum adın da bir yara var bu yaraya sıvı birikiyor bu nedenle görmemi tamamen kaybet im bu sıvıyı kuruta bilmek için sülük tedavisi uygulana bilir mi?

 • Nesibe diyor ki:

  Hemen cevap verir seniz memnun olurum ilginiz için teşekür ederim

 • Türkantos diyor ki:

  Oğlumun görme proplemi var.
  Capa hastahanesinde göz dibi sinir lerinde fuluğluk olduğu söylendi ne tavsiye edersiniz.

 • eminepolat diyor ki:

  Iyı günler, ben romatroid artrid hastasıyım. 8 yıldır tedavi görüyorum.Kullandığım ilaçlar deltakortil, solozoprin ve metatroksit .Fakat artık ilaçlar ağrılarıma yeterli gelmiyor özellikle sağ elimde şişlik ve şekil bozukluğu oluştu.
  Sülük tedavisi benim için uygunmudur.teşekkürederim

Leave a Reply

Şeyda Coşkun
Ahmet Maranki
Şifalı Yemekler

İbrahim Saraçoğlu
Canan Karatay
Prof Dr O. Müftüoğlu
Suna Dumankaya
Taylan Kümeli
Dr. Feridun Kunak
Haluk Saçaklı
Erkan Topuz
Mehmet Öz
Ebru Şallı
Dr Gürkan Kubilay
Suat Arusan
Ender Saraç
Ömer Coşkun
KAN GRUBUNA GÖRE BESLENME
Güzellik & Bakım
Diyet
Şifalı Bitkiler
Gün Gün Hamilelik
Ameliyat Görüntüleri
3000 TIP DOKTORU
Yeni SGK Yasası
Alışveriş & İndirim
Fıkralar
İstanbul Rehberi
Tatil Seçenekleri
Şarkı Sözleri